ბედნიერ სიკვდილის დღეს გისურვებ

Happy Death Day

ჟ ა ნ რ ი
ტრილერი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
უნივერსიტეტში ყველას ამ გოგონას დაბადების დღეზე მოხვედრა უნდოდა, მაგრამ მას სწორედ მის დაბადების დღეზე მოკლავენ. ბედი გოგონას საჩუქარს უკეთებს, იგი ...
წ ე ლ ი
2017
I M D B
6.5
( 33078 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ