პირდაპირი კონტაქტი

Direct Contact

ჟ ა ნ რ ი
მძაფრ -სიუჟეტიანი
სათავ გადასავლო
ტრილერი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
AN IMPRISONED EX-US SPECIAL FORCES OPERATIVE IN EASTERN EUROPE, IS OFFERED HIS FREEDOM AND MONEY TO RESCUE AN AMERICAN WOMAN, WHO HAS BEEN KIDNAPPED BY A RUTHLESS WARLORD. BUT, SHORTLY AFTER FREEING HER DISCOVERS THAT THE KIDNAP STORY WAS JUST A RUSE TO BRING HER OUT INTO THE OPEN.
წ ე ლ ი
2009
I M D B
4.3
( 2487 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ