12 ძლიერი

12 Strong

ჟ ა ნ რ ი
საომარი
ისტორიული
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
პირველი სპეც დანაყოფი გაიგზავნა ავღანათში 11 სექტემბრის შემდეგ. ახალი კაპიტნის ხელმძღვანელობით ავღანელ მეომრებს უნდა შეუერთდნენ, რათა ერთად დაამარცხონ საერთო მტერი ...
წ ე ლ ი
2018
I M D B
6.8
( 13560 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ