ბედნიერი ოჯახი

Happy Family

ჟ ა ნ რ ი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
სიჟეტი იუშბოუნების ოჯახის გარშემო ვითარდება, რომელთაც ერთმანეთთან პრობლემები აქვთ. ერთ დროს ბედნიერი ოჯახი სტრესმა და ერთფეროვნებამ იქამდე მიიყვანა , რომ ერთმანეთს ...
წ ე ლ ი
2017
I M D B
4.6
( 1742 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ