იდეალური უცნობები

Perfect Strangers (Perfectos desconocidos)

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
კომედია
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ალფონსოსთან და ევასთან სადილის დროს, მეგობრები გადაწყვეტენ რომ ერთმანეთს გაუზიარონ ყველა ზარი და შეტყობინება , რომელიც მათ ტელეფონზე შემოვა.
წ ე ლ ი
2017
I M D B
7
( 3250 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ