ტურისტები

Sightseers

ჟ ა ნ რ ი
კომედია
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
კრისს უნდა აჩვენოს თავის შეყვარებულს საკუთარი სამყარო, თუმცა მალე მოვლენები წყვილის საწინააღმდეგოდ შემოტრიალდება.
წ ე ლ ი
2013
I M D B
6.5
( 23524 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ