ქვის ხანის ადამიანი

Early Man

ჟ ა ნ რ ი
კომედია
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ქვის ხანა და უფრო გვიანდელი ცივილიზაციები ჩვენი ველური წინაპრები არიან, მაგრამ როგორ გვგავდნენ ისინი ჩვენ... მათაც საკმარისზე მეტი ნათესავები ჰყავდათ, მამაკაცები ...
წ ე ლ ი
2018
I M D B
6.2
( 5399 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ