პლანეტა დედამიწა: მტკნარი წყლები

BBC: Planet Earth, Fresh Water

ჟ ა ნ რ ი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ფილმში ნაჩვენებია დედამიწა თავისი წარმოუდგენელი სილამაზით და ველური ბუნებით...
წ ე ლ ი
2006
I M D B
7.6
( 63 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ