მეფის სიტყვა

The King's Speech

ჟ ა ნ რ ი
ბიოგრ აფიული
ისტორიული
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
მას შემდეგ, რაც ჯორჯ მეექვსის ძმამ უარი განაცხადა ტახტზე, ჯორჯი იძულებული იყო, რომ მეფობაზე დათანხმებულიყო. თავისი ენის დაბმით იგი საშინლად იტანჯებოდა და ამის გამო მან დასახმარებლად ლოგოპედს მიმართა. მეცადინეობებმა შედეგი გამოიღო და მას უკვე თავისუფლად შეეძლო ლაპარაკი და ინგლისელების ჯარის საომრად წაყვანა...
წ ე ლ ი
2010
I M D B
8
( 525745 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 15 მ