ლ. კ.
971
კინო მოყვარული
8 თებერვალი 1989

მიმდევრები