სალომე გიგიაძე
კინო მოყვარული
4 მაისი 1998

მიმდევრები