შალვა გვარამაძე

3940
კინო მოყვარული
1 იანვარი 1986