შალვა გვარამაძე

4015
კინო მოყვარული
1 იანვარი 1986