შალვა გვარამაძე

4209
კინო მოყვარული
1 იანვარი 1986