შალვა გვარამაძე

3816
კინო მოყვარული
1 იანვარი 1986