შალვა გვარამაძე

4421
კინო მოყვარული
1 იანვარი 1986