შალვა გვარამაძე

3301
კინო მოყვარული
1 იანვარი 1986