შალვა გვარამაძე

3552
კინო მოყვარული
1 იანვარი 1986