შალვა გვარამაძე

3010
კინო მოყვარული
1 იანვარი 1986