გია მკალავიშვილი
კინო მოყვარული
9 ივლისი 1977

მიმდევრები