ნიკა ჭუბაბრია

2435
კინო მოყვარული
23 მარტი 1989
Followers