სოფო პავლიაშვლი
კინო მოყვარული
8 მარტი 2006
სოფო

მიმდევრები