ლუკა გამდლიშვილი
კინო მოყვარული
16 მაისი 2008
მე ვარ 11 წლის

მიმდევრები