დავით ჭანტურია
168
კინო მოყვარული
31 აგვისტო 1978

მიმდევრები