დავით ჭანტურია
კინო მოყვარული
31 აგვისტო 1978

მიმდევრები