ჭელიშვილი გიორგი
კინო მოყვარული
3 მარტი 1985

მიმდევრები