მარიამ წირქვაია
179
კინო მოყვარული
1 იანვარი 1991

მიმდევრები