აკაკი სვანიდზე
71
კინო მოყვარული
11 ნოემბერი 1997

მიმდევრები