დავით გვალია
კინო მოყვარული
9 ოქტომბერი 1989
:]

მიმდევრები