თამთა ნამზითიშვილი
111
კინო მოყვარული
3 აგვისტო 1993
<3

მიმდევრები