გიორგი ჩუმაშვილი
კინო მოყვარული
22 მარტი 1993

მიმდევრები