ხუციშვილი გვანცა
კინო მოყვარული
1 ოქტომბერი 1994
🙄

მიმდევრები