ქეთი ქეთი
197
კინო მოყვარული
27 ივლისი 1990

მიმდევრები