თამარ სომხიშვილი
კინო მოყვარული
21 მარტი 1987

მიმდევრები