ჩაგელიშვილი თეო
111
კინო მოყვარული
19 ივლისი 1991

მიმდევრები