მაგდა გოგიაშვილი

1017
კინო მოყვარული
1 ივნისი 1998