მაგდა გოგიაშვილი
1032
კინო მოყვარული
1 ივნისი 1998