მაგდა გოგიაშვილი
1033
კინო მოყვარული
1 ივნისი 1998