მაგდა გოგიაშვილი
1035
კინო მოყვარული
1 ივნისი 1998