მაგდა გოგიაშვილი
1043
კინო მოყვარული
1 ივნისი 1998