მაგდა გოგიაშვილი

1007
კინო მოყვარული
1 ივნისი 1998