ზურა ელოშვილი

2459
კინო მოყვარული
19 სექტემბერი 1997