ნონა მარტიაშვილი
კინო მოყვარული
7 ნოემბერი 1994
<3 <3