თამარა მუმლაძე

230
კინო მოყვარული
21 ოქტომბერი 1999
...იმ ღამით წვიმამ ყველაფერი გადარეცხა... "ისუნთქე ჰაერი" თუანა