გვანცა ჭავჭანიძე

287
კინო მოყვარული
10 სექტემბერი 1992