გვანცა ჭავჭანიძე

191
კინო მოყვარული
10 სექტემბერი 1992