გვანცა ჭავჭანიძე

431
კინო მოყვარული
10 სექტემბერი 1992