ანი ბიჭოშვილი
კინო მოყვარული
27 ოქტომბერი 1998
DRAMA.